Politica de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal

Angajamentul referitor la Politica de securitate a datelor

Protejarea siguranţei şi securităţii datelor personale este importantă pentru MARINSTAL S.R.L., prin urmare, activităţile desfăşurate de societatea MARINSTAL S.R.L. sunt în conformitate cu legislaţia aplicabilă referitoare la protecţia siguranţei datelor şi securitatea acestora.
Accesând pagina web, utilizatorii sunt de acord să respecte Termenii de utilizare şi legislaţia în vigoare. Politica prezentată mai jos are scopul de a vă informa ce fel de date pot fi colectate de catre MARINSTAL S.R.L., cum sunt acestea protejate si utilizate şi în ce condiţii pot fi dezvăluite.

Scopul utilizării

Societatea MARINSTAL S.R.L. nu va colecta nici un fel de date personale nerelevante pentru procesarea si finalizarea comenzilor plasate prin intermediul paginii de internet, marinstalservice.ro. Refuzul dvs. determină imposibilitatea achizitionarii oricăror produse prin intermediul acestui magazin virtual. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către MARINSTAL S.R.L. şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari:
- persoana vizata,
- imputernicitilor operatorului,
- alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele societatii (ex: avocati, consultanti, contabili, auditori),
- parteneri contractuali ai societatii.

Domeniul de utilizare

MARINSTAL S.R.L. va colecta, utiliza sau dezvălui datele personale furnizate de către dvs. numai pentru scopurile indicate, cu excepţia cazului în care comunicarea datelor: se referă la utilizarea datelor personale pentru orice scop adiţional care se referă direct la scopul original pentru care datele personale au fost colectate, este necesară pentru a pregăti, negocia sau derula un contract cu dvs., este solicitată prin lege sau de autorităţile guvernamentale sau juridice competente, este necesară pentru a stabili sau pentru a apăra un drept legal, este necesară pentru a preveni frauda
sau alte activităţi ilegale.

Date de comunicare sau utilizare

Prin utilizarea serviciilor de telecomunicaţii pentru a accesa pagina de internet marinstalservice.ro, datele de comunicare (de ex. adresa IP) sunt generate tehnic şi se pot fi relaţionate la datele personale. În măsura în care există vreo necesitate de compilare, vor fi efectuate colectarea, procesarea şi utilizarea datelor de comunicare sau de utilizare în conformitate cu cadrul legal aplicabil referitor la protecţia datelor personale.

Date non-personale colectate automat

Când accesaţi pagina internet marinstalservice.ro, MARINSTAL S.R.L. poate colecta automat (nu prin înregistrare) date non-personale (de ex. tipul de browser internet şi sistemul de operare utilizat, numele domeniului paginii Web de pe care aţi venit, numărul de vizite, durata medie petrecută pe site, paginile vizionate). Aceste sunt desinate monitorizarii gradul de atracţie a paginii de internet şi pentru a le îmbunătăţi performanţa sau conţinutul.

"Cookies" – Informaţii stocate automat în calculatorul dvs.

Atunci când vizionaţi pagina de internet marinstalservice.ro, vor fi stocate automat unele date pe terminalul dvs,. sub forma unui "cookie" pentru a recunoaşte automat calculatorul dvs. la următoarea vizită. Dacă nu doriţi să primiţi cookie-uri, trebuie să configuraţi browser-ul de internet astfel încât să elimine tot ce
înseamnă cookie-uri de pe unitatea centrală a calculatorului, să le blocaţi sau să primiţi un avertisment înainte ca un cookie să fie salvat.

Securitate

Pentru a proteja datele personale de distrugere accidentală sau ilegală, de pierdere sau alterare şi de accesul unor persoane neautorizate, MARINSTAL S.R.L. utilizează măsuri de securitate tehnice şi organizatorice dintre care enumeram:
- accesul la baza de date se face doar pe baza de user si parola ce sunt atribuite doar angajatilor si sunt folosite exclusiv pentru exercitarea atributiilor de servici
- accesul la baza de date este monitorizat electronic cu identificarea id-ului angajatului care interogheaza baza de date precum si pastrarea fisierelor de tip log a actiunilor efectuate de respectivul angajat (actiuni identificate astfel: tipul actiunii, datele accesate, data, ora).
- toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces.
- accesarea datelor se face doar de pe echipamentele societatii.
- la intervale ce nu vor depaşi o luna (30 zile) se face backup automat la baza de date
- printarea datelor este facuta doar de la echipamentele societatii, de catre angajatii desemnati.

Linkuri către alte pagini web

marinstalservice.ro poate conţine linkuri către alte pagini web. MARINSTAL S.R.L. nu răspunde pentru practicile de securitate sau de conţinutul altor pagini web.

Întrebări şi comentarii

MARINSTAL S.R.L. va răspunde la toate solicitările rezonabile pentru a revedea datele dvs. personale, pentru a corecta, modifica sau şterge orice neregularităţi. Dacă aveţi orice fel de întrebări sau comentarii în legătură cu Politica de securitate a datelor personale a MARINSTAL S.R.L. (de ex. revederea, actualizarea datelor dvs. personale, &c.), vă rugăm să ne contactati.

Prelucrare date cu caracter personal: MARINSTAL S.R.L. este inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 30156.